Заказать дипломную работу в Харькове
21 вересня 2015 р.

Накази МОЗ України

 


      2014 рік 


Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 551 "Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні"

Наказ МОЗ України від 14.07.2014 № 488 "Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на 2014 рік"

Наказ МОЗ України від 10.07.2014 № 482 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419"(пілотний проект) 

Наказ МОЗ України від 17.06.2014 № 401 "Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні"

Наказ МОЗ України від 15.01.2014 №34 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги"     


2013 рікНаказ МОЗ України від 27.12.2013 №1150 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медико-санітарної) допомоги та його підрозділів"

Наказ МОЗ України від 29.11.2013 №1034 "Про внесення змін до наказу Міністрества охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року №360 "

Наказ МОЗ України від 04.10.2013 №858 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360"

Наказ МОЗ України від 10.09.2013 №794  "Про внесення змін до наказу  Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2012р. №419"

Наказ МОЗ України від 24.07.2013 №629 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу "

Наказ МОЗ України від 01.06.2013 №460 "Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій "

Наказ МОЗ України від 29.05.2013 №435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності"

Наказ МОЗ України від 22.05.2013 №410  "Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення "

Наказ МОЗ України від 15.04.2013 №77-Адм. "Про проведення перевірок"

Наказ МОЗ України  № 318 від 19.04.2013р. "Про створення Списку електронних баз даних, реєстрів, переліків, інформаційних ресурсів, інформаційних систем Міністерства охорони здоров'я України та юридичних осіб, що належать до сфери його управління"

Наказ МОЗ України  № 249  від 28.03.2013 "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу"

Наказ МОЗ України  № 233.25 від 26.03.2013р. "Про удосконалення організації епідеміологічного нагляду за хіміорезистентним туберкульозом"

Наказ МОЗ України  № 127 від 15.02.2013р. "Про моніторинг надання медичної допомоги дітям, хворим на ендокринологічні захворювання"

Наказ МОЗ України  № 126 від 15.02.2013р. "Про затвердження Клінічного протоколу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в рамках реалізації гранту 9 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом "туберкульоз"

Наказ МОЗ України та Міністерства соціальної політики України від 13.02.2013 № 62/115 "Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення"

Наказ МОЗ України від 21.01.2013 №84 "Про затвердження Плану виконання завдань на 2013 рік з реалізації доручення Президента України " Щодо деяких питань запобігання поширенню епідемії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів"

Наказ МОЗ України від 29.01.2013 №59 "Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення "

Наказ МОЗ України від 21.01.2013 №41 "Про організацію паліативної допомоги в Україні"

Наказ МОЗ України від 17.02.2013 №32 "Про реалізацію положень Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

Наказ МОЗ України від 16.01.2013 №25 "Про затвердження Плану заходів щодо виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки"

Наказ МОЗ України від 14.01.2013 №15 "Про затвердження Методичних рекомендацій для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування"


2012 рік


Рішення Координаційної Ради МОЗ України з подальшого  впровадження Розширеної Ініціативи ВООЗ /ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива до дитини" від 19.02.2012р.

Рішення Координаційної Ради МОЗ України з питань впровадження "дружніх до молоді" медичних послуг від 19.02.2012р.

Наказ МОЗ України від02.11.2012 №866 "Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 29.10.2012 №846 "Про подання установами і закладами охорони здоров'я України статистичних звітів за 2012р."

Наказ МОЗ України від 29.10.2012 №845 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року №360"

 Наказ МОЗ України від 11.09.2012 № 713 "Про затвердження методичних рекомендацій МОЗ Україн щодо регіональних планів  модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу"

Наказ від 03.08.12 № 602 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті"

Наказ від 03.08.12 № 601 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів"

Наказ від 03.08.12 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії"

Наказ від 02.08.12 № 599 "Про затвердження примірних переліків Питань до підпункту 2.1. пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року №682"

Наказ від 24.05.12 № 500 "Про затвердження заходів МОЗ України та НАМН України щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"

Наказ від 24.05.12 № 384 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії"

Наказ від 08.05.12 №108-Адм. "Про проведення Всеукраїнського тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я"

Наказ від 02.03.12 №147 "Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

Наказ від 28.02.12 №137 "Про заходи щодо реалізації програми "Здоров'я жінок України"

Наказ від 27.12.11 № 977 "Про внесення змін до наказу України від 15.12.2003 року №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"

Наказ від 23.02.12 №130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню"


2011 рік


Наказ від 31.10.11 №726 "Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах"

Наказ від 05.12.11 №847 "Про внесення змін до наказу МОЗ України №49 від 02.02.2011р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики "

Наказ від 15.12.11 №911 "Про затвердження Плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків"

Наказ від 16.12.11 №367-Адм "Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні"

Наказ від 17.05.11 №188 "Про затвердження інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором"

Наказ від 11.11.11 №777 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360"

Наказ від 14.11.11 №789 "Про створення телефонної "гарячої лінії - АНТИ ГРИП" Міністерства охорони здоров'я України"

Наказ від 07.11.11 №768 "Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров'я "Хоспіс", виїзної бригади з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома", паліативного відділення"

Наказ від 01.11.11 №742 "Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення"

Наказ від 26.10.11 №703 "Про затвердження Програми дослідження щодо вивчення рівня соматичних та інфекційних захворювань серед дітей віком до 3 років, міст Києва, Донецька, Львова та Сімферополя після щеплень, визначених Календарем профілактичних щеплень в Україні"

Наказ від 19.09.11 №600 "Про створення та організацію діяльності Робочої групи з впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України"

Наказ від 19.09.11 №597 "Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року"

Наказ від 05.08.11 № 484 "Про затвердження порядку справляння плати за надання медичної допомоги, що надається іноземним громадянам та особам без громадянства державними та комунальними закладами охорони здоров'я України"

Наказ від 28.07.11 № 443 "Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу"

Наказ від 20.07.11 № 4272 "Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги"

Наказ від 19.07.11 № 284/424 "Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

Наказ від 15.07.11 № 417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні"

Наказ від 06.07.11 № 270/391 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

Наказ від 27.05.11 № 322 "Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів"

Наказ від 14.03.11 № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я"

Наказ від 11.03.11 № 141 "Про затвердження Методичних рекомендіцій "Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги"

Наказ від 02.03.11 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень"

Наказ від 04.02.11 № 65 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препараті, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини"

Наказ від 02.02.11 № 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

Наказ від 28.01.2011 N12-адм " Про затвердження графіку особистого прийому громадян керівниками МОЗ України"

Наказ від 20.01.2011 N26-к " Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України"

Наказ від 17.01.2011 N10 " Про затвердження плану заходів по виконанню підпункту 2.1.4 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 р."


2010 рік


Наказ від 31.12.2010 N1177 " Про затвердження клінічного протоколу "Комплексна допомога під час небажаної вагітності""

Наказ від 20.10.2010 N897 " Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях "

Наказ від 20.10.2010 N892 "Про створення телефону"Гарячої лінії в Міністерстві охорони здоров'я України "

Наказ від 27.09.2010 N819 "Про розробку, апробацію та впровадження медико-технологічних стандартів та нормативів у галузі охорони здоров'я"

Наказ від 21.09.2010 N798 "Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"

Наказ від 21.09.2010 N 796 "Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році "

Наказ від 21.09.2010 N  795 "Про розподіл антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік "

Наказ від 21.09.2010 N 794 "Про внесення змін та доповнень до Кваліфікаційної характеристики спеціаліста зі спеціальності "Гастроентерологія", затвердженої наказом МОЗ від 28.12.2009 № 1051 "

Наказ від 21.09.2010 N 793 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали "

Наказ від 20.09.2010 N 790 "Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році "

Наказ від 14.09.2010 N 777 "Про проведення місії з Комплексної зовнішньої оцінки національних заходів з протидії туберкульозу в Україні "

Наказ від 08.09.2010 N 760 "Про розподіл протитуберкульозних препаратів І та ІІ ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік "

Наказ від 01.09.2010 N 753 "Про розподіл комплектів для діалізу, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік "

Наказ від 30.08.2010 N 732 "Про розподіл лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого за кошти резервного фонду державного бюджету "

Наказ від 27.08.2010 N 728 "Про диспансеризацію населення "

Наказ від 16.08.2010 N 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів "

Наказ від 22.07.2010 N 611 "Про затвердження Порядку використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів, виділених у 2009 році для запобігання поширенню грипу, в тому числі типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09, і гострих респіраторних захворювань серед населення, для надання медичної допомоги у разі інших захворювань "

Наказ від 12.07.2010 N 551 "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків"


1997-2009 рр.


Наказ від 28.01.2009 N44 " Про затвердження клінічного Протоколу з діагностики та лікуваня краснухи у дітей"

Наказ від 20.03.2008 № 149 "Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років"

Наказ від 27.12.2006 № 905 "Про затвердження клінічного протоколу з акушерської та гінекологічної допомоги "Планування сім'ї"

Наказ від 13.01.2005 N 18 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"

Наказ від 11.11.1997 №328 "Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на екстренну медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я України"

Наказ від 16.07.1997 №225 "Про затвердження Переліку видів захворювань і станів іноземних громадян, що потребують екстренної медичної допомоги"

Наказ від 30.05.1997 №167 "Про удосконалення протихолерних заходів в Україні"