Заказать дипломную работу в Харькове
01 жовтня 2014 р.

Медична періодика


Періодичні видання 2012 рік


Артеріальна гіпертензія
Бібліотечка практ. лікаря
Бібліотечна планета
Бюлетень вищої атестаційної комісії
Ваше здоров’я (газета)
Вестник физиотерапии
Високий замок (газета)
Вісник мед. фармації
Вісник наукових досліджень
Вісник ортоп. травматології
Вісник соціальної гігієни
Вісник стоматології
Дерматологія та венерологія
Довкілля та здоров’я
Ендокринологія
Женский журнал здоровья
Журнал Академії медичних наук України
Журнал вушних, носових і горлових хвороб
Журнал практ. лікаря
Збірник норм.-директ. документів
Інфекційні хвороби
Клін. імунологія та алергол. і інфектол.
Клінічна хірургія
Лабораторна діагностика
Лікарська справа
Ліки України
Мед. реабил., курортол. физиотер.
Медиц. аспекты здор. женщин
Медицина невідкладних станів
Медична психологія
Медичне право
Межд. медицинский журнал
Межд. неврологи. журнал
Межд. эндокрин. журнал
Мистецтво лікування
Міжнародний ендокрин. журнал
Мікробіолог. журнал
Народне здоров’я (газета)
Науковий світ
НейроNEWS. психоневрол. нейропсихотер.
Ортопед. Травматол. Протез.
Офтальмол. журнал
Педіатрія, акушерство та гінекологія
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-ІНФ.
Сучасні інфекції
Промен. діагн.променева терапія
Сучасна гастроентерол.
Проблемы старения и долголетия
Сімейна медицина
Укр. кардіол. журнал
Урологія
Фармакологія та лікарська токсикологія
Укр. мед. часопис
Шпитальна хірургія
Укр. терап. журнал
Урядовий кур’єр (газета)
Укр. журнал екстремальної медицини
Управління закладами охорони здоров’я
Укр. журнал клін. та лаборат. медицини
Укр. гематол. та трансфузіол.
Укр. неврол. журнал
Укр. ревматологіч. журнал
Хірургія України
Теравпетический архив
Укр. мед. вісник
Мед. психологія
Нефрологія
Укр. медальманах
Фінансовий контроль
Врач
Анестез. и реаниматология
Новоутворення


Періодичні видання 2010 рік


 Бібліотечка практичного лікаря

Бібліотечна планета

Бюлетень вищої атестаційної комісії України

Ваше здоров'я

Вестник физиотерапии

Вісник наукових досліджень

Вісник соціальної гігієни

Вісник стоматології

Високий замок

Врач

Дерматологія та венерологія

Довкілля та здоров'я

Здоровый образ жизни в Украине

Ендокринологія

Журнал Академії медичних наук України

Журнал вушних, носових і горлових хвороб

Журнал практичного лікаря

Збірник нормативно-директивних документів з

охорони здоров»я

Інфекційні хвороби

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна хірургія

Лабораторна діагностика

Лікарська справа. Врачебное дело

Ліки України

Медицина невідкладних станів

Медичне право

Медицинские аспекты здоровья женщин

Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия

Международный медицинский журнал

Международный неврологический журнал

Мистецтво лікування

Міжнародний ендокринологічний журнал

Мікробіологічний журнал

Народне здоров'я

Науковий світ

НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия

Онкологія

Ортопедия, травматология и протезирование

Офтальмологический журнал

Педіатрія, акушерство та гінекологія

Проблемы старения и долголетия

Сімейна медицина

Стоматолог ИНФО

Сучасна гастроентерологія

Терапевтический архив

Український журнал гематології та трансфузіології

Український журнал дерматології, венерології,  косметології

Український журнал екстремальної медицини

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Український кардіологічний журнал

Український медичний альманах

Український медичний часопис

Український неврологічний журнал

Український журнал нефрології та діалізу

Управління закладом охорони здоров'я

Урологія

Урядовий кур'єр

Фармакологія та лікарська токсикологія

Хірургія України

Шпитальна хірургія