Заказать дипломную работу в Харькове
06 грудня 2015 р.

Про нас

Львівський обласний центр здоров'я

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я

вул. Костя Левицького, 16,

м. Львів, 79005, Україна

Тел/Факс: (032)2762360

e-mail:

http: www.guoz.lviv.ua

 

            Львівський обласний  центр здоров’я (Львівський ОЦЗ) – головний медичний заклад Львівщини з медико-санітарної просвіти, формування здорового способу життя, впровадження немедикаментозного оздоровлення населення.

            Львівський ОЦЗ – це:

 


 Заходи Львівського обласного центру здоров’я 


27.01.2015

Педагоги закладів охорони здоров’я Львівщини підвищили кваліфікацію

 

 

В рамках циклу підвищення кваліфікації педагогів, які працюють в закладах охорони здоров’я Львівщини, 27 січня 2015 року відбулася лекція  на тему: « Репродуктивне здоровя сучасних підлітків». Метою цього заходу є розкриття проблеми збереження репродуктивного здоров’я в контексті навчально-виховного процессу у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, професійно-технічних закладах. З вступним словом до педагогів звернулася позаштатний спеціаліст з організації роботи з педагогічними працівниками у медичних закладах Департаменту ОЗ ЛОДА Алла Гунька. Вона наголосила, що шляхи розв’язання проблем статевого виховання підлітків і молоді повинні вибудовуватись згідно сучасних світових педагогічних тенденцій, що пов’язано з входженням України до світового освітнього простору, але із обов’язковим урахуванням набутого українським народом історичного досвіду виховання молоді. Тому необхідна систематична робота з підлітками щодо формування моральності і ціннісного ставлення до свого здоров’я, ведення здорового способу життя. Таку роботу необхідно починати в сім’ї, продовжувати в школі і вищому навчальному закладі.

 Підлітковий період характеризується наявністю значної кількості проблем зі здоров’ям, зазначила в своєї доповіді соціальний педагог Львівського обласного центру здоров’я Тетяна Петліна. В  основі яких лежать соціальні й медичні чинники, нераціональне харчування, недостатня фізична активність тощо. Репродуктивному здоров’ю дітей підліткового віку слід приділяти особливу увагу. Збільшення загальної захворюваності дівчат-підлітків упродовж останніх років відбулося за рахунок зростання кількості хвороб, що суттєво впливають на жіночу репродуктивну функцію.

Значний вплив на репродуктивне здоров’я молоді має її репродуктивна поведінка. До факторів, які мають значний вплив на останню, належать пропаганда сексуального насильства, значне поширення шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії), страх не знайти або втратити роботу та фінансова залежність від батьків. Необхідність активного впливу на формування здорового способу життя молоді зумовлена значним поширенням ризикової поведінки серед цієї категорії населення.

Підлітковий період є одним із найважливіших у житті жінки, оскільки саме в цей віковий період не тільки відбувається становлення її репродуктивного здоров’я, а й розвиваються багато функціональних та органічних розладів репродуктивної системи .У підлітковому періоді відбувається біологічний розвиток, починаючи з пубертатного періоду до повноїрепродуктивної зрілості, психологічний розвиток – від пізнавальних і емоційних типів дитячого віку до дорослої особистості, а також перехід від дитячого стану повної соціально економічної залежності до будь-якого виду відносної незалежності.

Тому проблема формування, збереження та зміцнення здоров’я підлітків у зв’язку з прогресуючим зниженням частки здорових дітей на сьогоднішній день розглядається як фактор національної безпеки та стратегічна мета вітчизняної охорони здоров’я.

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

 


23.12.2014

Педагоги закладів охорони здоров’я Львівщини підвищили кваліфікацію

В рамках циклу підвищення кваліфікації педагогів, які працюють в закладах охорони здоров’я Львівщини, відбувся семінар з питань профілактики наркоманії в учнівському середовищі.

Метою заходу було обєднати зусилля фахівців охорони здоровя та освіти щодо формування серед дітей потреби у веденні здорового способу життя та профілактики наркоманії в цілому.

З вступним словом до педагогів виступила позаштатний спеціаліст із організації роботи з педагогічними працівниками у медичних закладах Департаменту ОЗ ЛОДА Алла Гунька. Вона наголосила на актуальності теми в сучасному українському суспільстві та зауважила, що проблеми наркоманії  в підлітковому віці повинні бути розглянуті на державному рівні, і тому зростає роль психологів та соціальних педагогів в освітньому процесі.

Наркоманія в наш час досягла масштабів епідемії і надважливе значення в сучасному суспільстві набуває її профілактика.

Щодо попередження наркоманії, доповідала соціальний педагог Львівського обласного центру здоров’я Тетяна Петліна. Вона зокрема, заначила, що профілактика наркоманії — це складна система державних і громадських, соціально-економічних і правових, медико-санітарних та психолого-педагогічних заходів, які умовно поділяють на три етапи. Це первинна, вторинна та третинна профілактика наркоманції.

Первинна профілактика наркоманії направлена на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю людини та попередження впливу різних несприятливих чинників.

Основа цього етапу  профілактики – формування здорового способу життя кожної людини і всього суспільства. Здоровий спосіб життя означає повноту  залученності людини в різноманітні форми і способи соціальної діяльності.

Одним з головних аспектів у первинній профілактиці наркоманії є  заходи, спрямовані на усунення причин і умов, що сприяють виникненню і поширенню цього захворювання. Цілеспрямована робота з профілактики наркоманії, боротьба за здорову людину має починатися з раннього дитинства. Саме в цьому віці діти починають формувати свої поняття про куріння,  наслідки вживання алкоголю  та інших наркотичних засобів. Тому профілактичні заходи для дітей  більш ефективні, ніж для підлітків у старших класах, в яких уявлення про наркотичні засоби вже є сформоване. Отже на цьому етапі профілактики педагогу необхідно працювати із дітьми, як у дитячому садку, так і в початковій школі, при цьому важливе місце займає робота з батьками. Адже саме вони виховують дитину фізично та духовно. Батьки повинні усвідомити, який глибокий вплив вони мають на психічне здоровя дітей та їх поведінку.

Наркоманія — це, насамперед, молодіжна проблема, тому заходи щодо її протидії, мають бути спрямовані на виховання позитивної життєвої позиції. У житті молоді не повинно бути  душевної порожнечі, бездіяльності, негативного ставлення до навчання, спорту, праці. Їх необхідно вчити  любити себе і своє здоров'я,  навчати розуміти, яку небезпеку для організму становить вживання будь-яких сторонніх речовин, виховувати негативне ставлення до алкоголю та тютюнових виробів.

 Вторинна, або соціально-медична, профілактика наркоманії скерована на виявлення  ранніх змін в організмі під впливом наркотичних речовин з метою здійснення негайного повного і комплексного лікування, оздоровлення мікросоціального середовища і проведення  різних виховних заходів.

Третинна, або медична, профілактика наркоманії скерована  на попередження прогресування захворювання, запобігання його переходу у важку стадію, усунення  загострень і ускладнень, а також зниження рівня інвалідності та смертності.

«Профілактика наркоманії повинна бути всебічною, розгорнутою, масштабною, — зауважує соціальний педагог ЛОЦЗ Тетяна Валеріївна, — вона повинна стати невід’ємною частиною освітнього процесу, щоб бути головним фактором на шляху попередження наркотичної епідемії».

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60


24.11.2014

Візит представників USAID у Львівську область в рамках проекту «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

На Львівщині розпочалася реалізація проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». З триденним робочим візитом в області перебували представники адміністрації проекту: Вікторія Гультай – фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою і Марія Долінська – фахівець з медичної освіти та громадського здоров’я.

У середу, 19 листопада, вони працювали у Львівському обласному центрі здоров’я та на кафедрі фтизіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Наступного дня ними були проведені інформаційні семінари у Жовківській центральній районній лікарні та Львівському медичному коледжі післядипломної освіти.

  

Фахівці проекту USAID, зокрема, презентували власний навчальний фільм «Туберкульоз». Цей фільм адресований для лікарів загальної практики-сімейної медицини та являє собою цікаву відео-розповідь про епідемічний процес, патогенетичні особливості туберкульозу, а також включає інформацію про основні заходи з діагностики, лікування та інфекційного контролю. У фільмі «Туберкульоз» зосереджено увагу на важливості й ефективності залучення первинної ланки медико-санітарної допомоги (ПМСД) до контролю за туберкульозом та окреслено основні рекомендації ВООЗ щодо протитуберкульозних втручань на рівні ПМСД.

Педагогічному колективу та студентам Медичного коледжу післядипломної освіти було запропоновано заповнити анкети з метою виявлення рівня поінформованості щодо актуальних питань протидії туберкульозу. Куратори були приємно вражені відмінними результатами цього анкетування.

У заключний день візиту, 21 листопада, фахівці Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» провели в аудиторії Львівського обласного центру здоров’я засідання круглого столу для представників громадських організацій та соціальних служб, які співпрацюють з медиками у сфері охорони здоров’я. Метою круглого столу було обговорення досвіду та проблемних питань міжсекторальної співпраці з протидії поширенню туберкульозу у Львівській області та ознайомлення учасників з грантовою програмою щодо підтримки заходів з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ).
 

Довідка:

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор.

Метою проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» є поліпшення стану здоров’я українців, шляхом покращення якості послуг з діагностики, ведення випадку та профілактики туберкульозу, включно з випадками стійкого до протитуберкульозних препаратів та ВІЛ-асоційованого туберкульозу. 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

 

*Фото Ольги Мельник


21.11.2014

У Львові відбувся семінар з профілактики раку молочної залози у глухих жінок

20 листопада у Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів відбувся інформаційно-просвітницький семінар «Забезпечення профілактики та зниження рівня захворюваності на рак молочної залози у глухих жінок». Організаторами заходу виступили: Департамент охорони здоров’я ЛОДА, Департамент соціального захисту населення ЛОДА, Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів «Созарін», Українське товариство глухих та Львівська обласна організація активної реабілітації неповносправних осіб «Стимул».

 

Щороку у всьому світі, та в Україні зокрема, відбуваються заходи, покликані згуртувати громадськість навколо боротьби зі захворюванням у жінок на рак молочної залози. Акцент ставиться на праві онкологічних хворих вести повноцінне життя в умовах, які забезпечують їх цінність і гідність, ранню діагностику і спеціальне лікування, поліпшення якості життя, медичну, психологічну, соціальну та трудову реабілітацію.

Всесвітні акції мобілізують і Львівську область, для якої проблема збільшення захворюваності на рак дуже актуальна.

В Україні інтенсивність росту захворюваності на рак молочної залози за останні 10 років збільшилася у 2 рази і набуває значного росту, порівняно із захворюваннями на інші форми злоякісних новоутворень.

Сьогодні в нашій країні близько 30-38% онкологічних хворих помирає протягом року з моменту встановлення діагнозу, насамперед, внаслідок занедбаності злоякісних пухлин в основному через недостатню ресурсну забезпеченість лікування онкологічних хворих. Охоплення спеціальним лікуванням первинних хворих не перевищує 61%, і однією з причин цього є дороговартісне лікування.

Із вступним словом і привітанням до учасників семінару виступив директор Львівського центру соціального захисту та реабілітації «Созарін» Олександр Кернякевич.

Заступник директора Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів Борис Татарінов розповів присутнім про медичну, соціально-трудову реабілітацію інвалідів у своєму центрі, зокрема, про діагностику, фізіотерапію, бальнеологію, лікувальну фізкультуру. Зазначимо, що на сьогодні такий заклад – єдиний в Україні, а всі послуги є безкоштовні.

Володимир Балдига, голова Українського товариства глухих висловив подяку організаторам цього заходу та побажав учасникам семінару успіхів у роботі.

Акушер-гінеколог 4-ї міської поліклініки Лілія Грицик у своїй доповіді наголосила на первинній профілактиці раку молочної залози.

Психолог Львівського обласного центру здоров’я Алла Червенкова розповіла про актуальність психологічної реабілітації жінок, які перенесли захворювання на рак молочної залози. Адже психологічна допомога важлива на усіх етапах лікування та реабілітації жінки. Переосмислення травматичних переживань стає джерелом сили, самопідтримки та підтримки інших людей.

Фахівець з Медичного центру Св.Параскеви Оксана Городкова наголосила на своєчасній діагностиці молочних залоз у жінок: до 40 років жінка має обов’язково один раз в рік робити обстеження УЗД молочних залоз, а після 40 років – мамографію (1 раз в 2 роки).

Ольга Бас, кандидат наук, викладач кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізкультури, в.о. голови правління ЛООАРНО «СТИМУЛ» продемонструвала присутнім відеофільм про сучасний погляд на профілактику, лікування та реабілітацію раку молочної залози.

Рак молочної залози є основною причиною смертності від онкологічних захворювань у жінок, призводить до важкої інвалідності та породжує велику кількість медико-соціальних проблем. Найперше – це втрата працездатності, а також важкий морально-психологічний стрес та його наслідки, які істотно змінюють всі сфери життя жінки. Зважаючи на швидке зростання рівня захворюваності на рак молочної залози, ця проблема є не лише медичною, але й глибоко соціальною.

Статистичні дані свідчать про те, що жінки, зокрема глухі, мають пильніше ставитись до свого здоров’я, вчасно проходити профілактичне обстеження у лікаря, аби виявити хворобу на ранній стадії.

 «Вважаємо, що ця проблема потребує комплексного вирішення залучення матеріальних заходів, спеціалістів та створення індивідуальних консультацій, груп взаємодопомоги та підтримки, організація навчання, семінарів», – наголосив директор Львівського центру соціального захисту та реабілітації «Созарін» Олександр Кернякевич.

             Профілактика та рання діагностика на захворювання раку молочної залози підвищує шанси на повне одужання.

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

*Фото Алли Червенкової


17.11.2014

"Медична школа журналістики з питань онкології шлунково-кишкового тракту"

13-14 листопада 2014 року у м. Києві за підтримки МОЗ України відбулась Школа медичної журналістики «Онкологічні захворювання шлунково-кишкового тракту». Метою заходу стало підвищення кваліфікації журналістів мас-медіа, а також представників прес-служб Департаментів охорони здоров’я ОДА у створенні інформаційних повідомлень про медицину.

Основним завданням, яке ставили організатори заходу перед учасниками, було вдосконалення навиків написання інформаційних матеріалів з медичної тематики. Адже від того, як журналіст подасть свій матеріал, залежить, чи звернеться людина до лікаря, або знехтує, можливо, першими симптомами захворювання.

У заході взяли участь головний позаштатний онколог МОЗ України Валерій Чешук, хірург-онколог відділення хірургії печінки і підшлункової залози Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" Міністерства оборони України Артем Зелінський керівник відділу онкології ТОВ "Рош Україна" Володимир Педько . Організатором заходу виступила Національна спілка журналістів України.

 Під час прес-конференції, що відбулась у рамках школи, головний позаштатний онколог МОЗ України Валерій Чешук  заначив, що вчасне звернення до лікаря  збільшує шанси на одужання пацієнта до 95%, а лікування буде ефективнішим, якщо до кожного хворого буде персоніфікований підхід (визначення онкологічних маркерів, підбір стандартів лікування, правильне призначення діагностичних обстежень). Головний позаштатний онколог МОЗ також закликав уважніше ставитись до свого здоров’я, відвідувати регулярно терапевта, вчасно лікувати такі захворювання, як виразку шлунку, гастрит, дуоденіт.

 

Хірург-онколог Артем Зелінський  професійно та інформативно розповів про особливості онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту, стадії хвороби, види лікування (неоад'ювантну, ад'ювантну хіміотерапію, імунобіологічну та таргентну терапію). Лікар-онколог зазначив, що заходами профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту є уникання стресів, здорове харчування, споживання теплої їжі та напоїв, а також зменшення в раціоні гострої та копченої їжі. 

На Школі медичної журналістики була звернена увага на психологічну допомогу хворим на онкологічні недуги, адже в Україні недостатня підтримка суспільства, а увесь тягар догляду за такими хворими лягає на плечі сім’ї. Лікарі закликають звертатися до психологів, які, в свою чергу, підтримають пацієнта у пошуку рішення саме для нього. Часто в нагоді стає особистий досвід та підтримка людей, які вилікувались від цієї недуги. 

Головним завданням медиків і журналістів має стати профілактична робота з населенням - це допоможе зберегти життя, здоров’я громадян, а також зменшить фінансовий тягар на державу, адже лікування від онкологічних захворювань є дуже дороговартісним. 

 

 

Стерхова Марина

інструктор по роботі з громадськими організаціями

прес-служби

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА 

тел. 276-23-6023.10.2014

Всеукраїнський форум «Здоров’я жінки»

16-18 жовтня 2014 року у м. Києві проходив Всеукраїнський форум «Здоровя жінки», присвячений 15- річчю Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів «Разом проти раку».

Захід відбувся за підтримки Національної Асамблеї інвалідів України та Київської міської громадської організації «Амазонки».

У форумі брали участь голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, голова Національної Асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич, виконавчий директор Національної Асамблеї інвалідів України Наталія Скрипка та голова Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів «Разом проти раку» Лариса Лопата.

Учасниками заходу були не лише жінки, які перенесли мастектомію, а й провідні лікарі-онкологи та психологи з усіх регіонів України. Зокрема, з таких міст як Львів, Тернопіль, Хмельницький, Полтава, Київ, Херсон, Маріуполь, Дніпропетровськ, Чернігів та ін.

Проблеми раку молочної залози в Україні висвітлили головний онколог м. Києва, к.мед.н. Дмитро Осинський та лікар-онколог клініки «ЛІСОД» Олена Сіманчук.

Львівщину представляли члени регіональної громадської організації «Амазонки», які поділились досвідом волонтерської роботи в обласному онкоцентрі та окреслили основні напрямки діяльності щодо реалізації планів на майбутнє. Також із доповіддю «Актуальність психологічної реабілітації жінок, хворих на рак молочної залози» виступила психолог Львівського обласного центру здоров’я Алла Червенкова.

В рамках форуму відбувся тренінг з питань реабілітації жінок, які перенесли операцію та вечір пам’яті з вшанування осіб, які померли від онкозахворювань.

 

Довідка:

Волонтерський жіночий рух на Україні зародився ще в кінці 90-х років.

У 1999 році завдяки українсько-американській організації РАТН (програми оптимальних технологій в охороні здоров’я) було створено кілька ініціативних груп психологічної підтримки жінок, які перенесли рак молочної залози. Розпочалась розбудова Всеукраїнської організації «Разом проти РАКу». Відтак, жінки-волонтери організації відвідують жінок, хворих на рак молочної залози у палатах онколікарень, надають їм моральну підтримку до і після операції, навчають як поводитись під час хіміо- та радіотерапії, забезпечують жінок спеціальною літературою.

Також волонтери відвідують дитячі відділення онколікарень.

Організація підтримує зв’язки з зарубіжними жіночими організаціями онкохворих жінок США, Польщі, Білорусії, Литви, Росії.

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

 

*Фото Алли Червенкової


28.11.2013

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

У Львівському обласному центрі здоровя відбулась прес-конференція, присвячена цій даті, а також проведенню в області традиційної акції «Дізнайся більше про ВІЛ. Зроби тест в кабінеті «Довіра».

Участь у конференції взяли головний лікар Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Маряна Служинська, головний лікар Обласного центру здоровя Юрій Островерха, представники благодійних громадських фондів та організацій «Салюс», «Аванте», «Дорога», громадського обєднання людей, що живуть з ВІЛ, представники мас-медіа.

Вітальним словом прес-конференцію відкрила представник МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» Надія Янголь. Вона подякувала учасникам за плідну роботу з профілактики ВІЛ/СНІДу та відзначила, що ця робота на теренах Львівщини заслуговує на схвалення.

Головний лікар Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом М.Служинська ознайомила учасників з епідситуацією на Львівщині та заходами, які проводяться з метою покращення ситуації в області.

 

Юрій Островерха, головний лікар Центру здоров’я та обласний координатор АКСМ – програми «Зупинимо туберкульоз!» розповів присутнім про небезпеку ВІЛ-асоційованого туберкульозу. «На фоні загального зменшення захворюваності населення на туберкульоз, кількість ВІЛ-асоційованого туберкульозу, як основного вторинного захворювання ВІЛ-інфікованих та смертність від нього постійно зростає», - зазначив він.

Представники благодійних фондів та організацій розповіли про свою роботу та окреслили проблеми, що стоять перед їхніми організаціями. 

Довідково: Сьогодні на обліку в Обласному центрі СНІДу стоїть понад 2 тисячі ВІЛ-інфікованих. Якщо взяти до уваги, що про свій позитивний статус знає лише 1 з двох ВІЛ-інфікованих – реальна кількість уражених небезпечною інфекцією значно більша. Тому лікарі закликають бути обережними і здати тест на ВІЛ. Це можна зробити в Обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом (м.Львів, вул.Лисенка,45), або в кабінеті інфекційних захворювань поліклінік за місцем проживання.

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60


24-25.05.13p.

«Школа медичної журналістики з питань онкології»

Протягом двох днів у м. Черкаси, за підтримки Національної спілки журналістів України та Міністерства охорони здоров’я, відбувся виїзний модуль Школи медичної журналістики для представників ЗМІ з різних регіонів України.

Захід присвячений проблемі онкологічних захворювань шкіри, в рамках якого учасники мали можливість поспілкуватись із фахівцями в галузі онкології, взяти участь в мастер-класах щодо підготовки матеріалів на тему онкології та відвідати Черкаський обласний онкологічний диспансер.

З вітальним словом до учасників школи виступили: перший секретар Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, керівник відділу онкології компанії «Рош Україна» Володимир Педько та заступник головного лікаря з питань організаційно-методичної роботи Черкаського обласного онкологічного диспансеру Ігор Гайдай.

Львівщину під час заходу представляла Ольга Мельник, інструктор із звязків з громадськістю та пресою прес-служби Департаменту охорони здоровя ЛОДА.

Про профілактику та ранню діагностику злоякісних новоутворень шкіри розповів головний онколог м. Києва, канд.мед.наук Дмитро Осинський. Він зазначив, що у світі щорічно реєструється близько 130 000 випадків меланоми та близько 37 000 людей помирають від цього захворювання. У 40% випадків травматизація родимки може стати причиною виникнення меланоми.

 

Ознаками переродження родимки є : зникнення шкіряного малюнку на поверхні родимки, поверхня стає блискучою та глянцевою, поява неправильних контурів родимки, зміна її форми, депігментація, виникає свербіж, кровоточивість.

Для профілактики злоякісних новоутворень шкіри, головний онколог м.Києва Дмитро Осинський радить: «Не зловживати сонячними ваннами (приймати їх до 11 год ранку та після 16 год), використовувати сонцезахисні засоби – креми, головні убори та перед відвідуваням солярію, проконсультуватись у лікаря-дерматолога чи онколога».

Під час візиту до Черкаського обласного онкологічного диспансеру учасники заходу ознайомились із роботою рухомого кабінету мамографії «Либідь».

  

Головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру Віктор Парамонов ознайомив учасників з роботою закладу, розповів про діючі відділення та наголосив на важливості ранньої діагностики онкологічних захворювань, адже лікування цієї недуги є дороговартісне.

 

Уповноважений Глави держави з прав дитини Юрій Павленко повідомив, що відповідно до доручення Президента України, для лікування дітей, хворих на онкологічні захворювання (на лікарські засоби та вироби медичного призначення) у Державному бюджеті на 2013 рік передбачено 216 млн. гривень, а це у 2,5 рази більше, ніж у попередньому році. Така співпраця сприятиме вчасному та якісному лікуванню дітей хворих на онкологічні захворювання, додав Віктор Парамонов.

Школа медичної журналістики з питань онкології завершилась мастер-класом від Юлії Галушки, ведучої програми «Новини» та «Підсумки дня» Першого Національного каналу, яка поділилась досвідом підготовки теленовин на медичну тематику.

 

Ольга Мельник,

інструктор із зв'язків

з громадськістю та пресою

прес-служби

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА


21.-22.05.13р.

«Тренінг «Профілактична робота в сфері ВІЛ/СНІД серед загального населення»

21-22 травня 2013 року у м. Київ за підтримки «Українського Центру контролю за соцхворобами МОЗ України» та «Центру профілактики  ВІЛ/Сніду Німеччини»  відбувся виїзний тренінг для фахівців Регіональних «Центрів здоров’я ».

 

Захід був присвячений проблемі ВІЛ-інфекції/СНІДу та первинної профілактики цього захворювання.

З вітальним словом до учасників звернулася  заступник директора Українського  центру контролю за соціальними хворобами, професор Алла Щербинська.

У своїй доповіді вона зазначила, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні у світі ВІЛ/СНІДом уражено понад 34 млн. осіб, з яких значна частина не має доступу до антиретровірусного лікування. Більше 30 млн. осіб вже померли від СНІДу. Щоденно, від захворювань обумовленних СНІДом, помирає близько 5 тис. осіб. На кожну людину, яка разпочинає курс антиретровірусного лікування, припадає 5 нових інфікувань вірусом імунодефіциту людини.

Алла Щербинська підкреслила, що інфікуватися ВІЛ і в подальшому захворіти на СНІД можуть ті, хто знаходиться в зоні ризику: особи, які мають незахищені статеві стосунки і ті, хто приймає ін’єкційні наркотики. Також, ВІЛ-інфекція передається статевим шляхом, від матері до дитини та через кров. Іншими шляхами ВІЛ не передається.

Львівщину під час заходу представляли фахівці Львівського обласного центру здоровя: соціальний педагог Тетяна Петліна та психолог Алла Червенкова, які активно приймали участь у тренінгу.

   

Метою проведення тренінгу було визначення стратегії і методів  профілактики  у  сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу серед загального населення, а також роль і місце Центрів здоров’я у профілактиці цього захворювання.

Надалі планується систематичне проведення подібних заходів за участі фахівців регіональних Центрів здоровя України задля інформаційного забезпечення стосовно профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед загального населення. 

Фахівці ЛОЦЗ

Алла Червенкова,

Тетяна Петліна


  24.04.13р.

  «Тематична «гаряча» телефонна лінія присвячена Європейському тижню імунізації»  

24 квітня у Львівському обласному центрі здоров’я в рамках Європейського тижня імунізації, відбулась тематична  „гаряча” телефонна лінія Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з питань вакцинації населення та висвітлення епідситуації з інфекційних захворювань і загальних питань імунізації.

На запитання мешканців відповідала головний епідеміолог Департаменту ОЗ ЛОДА , лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко. За її словами, інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. За даними ВООЗ, 24,7% летальних випадків у дорослих зумовлені інфекційними хворобами та їх наслідками, а у дітей – 63%. В цілому, щеплення дають свої результати. Наприклад за 3 місяці цього року в області зафіксовано лише 60 випадків краснухи.

Планова імунізація проти таких захворювань, як поліомієліт, правець, дифтерія та кашлюк щорічно рятує життя приблизно 3 мільйонів осіб в усьому світі. Окрім того, вона позбавляє мільйони людей від страждань, пов’язаних із тяжкими хворобами та інвалідністю. Зважаючи на досягнення світового співтовариства у ліквідації багатьох інфекційних захворювань, з впевненістю можна стверджувати, що майбутнє в боротьбі з інфекційними захворюваннями належить вакцинопрофілактиці. 

Найбільша кількість запитань стосувалась українського календаря щеплень. Головний епідеміолог Львівщини Н.Тімко пояснила додзвонювачам, що кількість інфекцій, внесених у календар, проти яких робляться щеплення не дуже велика. В українському календарі їх 10, в Європейському – 14, а у США таких інфекцій нараховується – 18.

Н. Тімко активно наголошувала на обовязковому дотриманні термінів вакцинації. Упродовж гарячої лінії з головним епідеміологом Львівщини змогли поспілкуватись 8 осіб.

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

 

 

*Фото Ольги Мельник


3.04.13р.

«Тематична «гаряча» телефонна лінія з питань туберкульозу»

3 квітня в рамках проведення інформаційно-профілактичної акції «Місячник раннього виявлення туберкульозу та хронічних обструктивних захворювань легень» у Львівському обласному центрі здоров’я відбулася тематична «гаряча» телефонна лінія з питань туберкульозу із завідувачем поліклічного відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру Галиною Шершун.

У 2013 році День боротьби з туберкульозом, який відзначався 24 березня, проходив під гаслом «Зупиніть туберкульоз протягом мого життя».

За словами Галини Шершун, в Україні щогодини реєструється 4 нових випадки захворювань на туберкульоз та 1 випадок смерті від  цієї хвороби. На Львівщині у 2012 році виявлено 1574 особи із захворюваністю на усі форми туберкульозу, зокрема, туберкульоз легень – 1340 осіб. Захворюваність серед дітей становила 20 осіб.

Упродовж години на «гарячу» телефонну звернулось 9 осіб. Найчастіше мешканці задавали питання щодо профілактики та вчасного виявлення туберкульозу.  Кілька осіб цікавили питання, що стосувались позалегеневого туберкульозу.

Всі вони отримали вичерпні відповіді, а кілька пацієнтів були запрошені на обстеження у Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр.

На думку Галини Шершун, проведення тематичних «гарячих» сприяють інформуванню, обізнаності та розумінню населенням важливості виявлення хворіб на ранній стадії.

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

 

*Фото Марини Стерхової


21.03.13р.

      «У Львівському обласному центрі здоров'я почала функціонувати студія відеоселекторних нарад»

 

    Відтепер, керівництво та медичні працівники області, зможуть спілкуватись з представниками МОЗ України у відеорежимі. Одним з найближчих заходів, запланованих для проведення у студії - участь львівських фтизіатрів в акції "Запитай у Міністра", присвяченій питанням боротьбі з туберкульозом.

 

 

Прес-служба 

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА 

тел. 276-23-60

 

* Фото Ольги Мельник


12.03.13р.

«Гаряча» телефонна лінія з питань глаукоми»

В рамках проведення обласної інформаційно-просвітницької акції «Діагностика і профілактика глаукоми» у Львівському обласному центрі здоров’я відбулася «гаряча» телефонна лінія з головним позаштатним офтальмологом Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, кандидатом медичних наук Олександрою Павлів.

За словами головного обласного офтальмолога: «Офтальмологічна захворюваність є важливою складовою характеристики рівня здоровя населення. Одне з перших місць серед причин сліпоти у світі, в тому числі в Україні, посідає глаукома. Сьогодні на диспансерному обліку в Україні знаходиться майже чверть мільйона хворих на глаукому. На Львівщині таких хворих майже 8 тисяч».

Упродовж години на «гарячу» телефонну лінію за порадами та консультаціями звернулось 11 пацієнтів. Більшість з них цікавили питання щодо оперативних втручань при захворюваннях на катаракту та глаукому, можливостей діагностичних обстежень.

Всі вони отримали вичерпні відповіді, а кілька пацієнтів були запрошені на обстеження до кабінету глаукоми Львівської обласної клінічної лікарні.

На думку Олександри Павлів, такі профілактичні акції є надзвичайно актуальними, адже дозволяють виявити хворобу на ранній стадії. Наприклад за час проведення минулорічної акції було обстежено понад 31 тисячу осіб. Підвищений внутрішньоочний тиск був виявлений у 1027 пацієнтів, а підозра на глаукому у 352 осіб.

 

 

Прес-служба

Департаменту охорони

здоров'я ЛОДА

тел. 276-23-60

 


19.06.2012р.

ПРЕС -  РЕЛІЗ

«Експертне і громадське обговорення проекту АКСМ Стратегії протидії захворюванню на туберкульоз у Львівській області на 2012-2016 роки» 

У Львівському обласному центрі здоров’я відбулося експертне та громадське обговорення Стратегії адвокаційного, комунікаційного та соціального мобілізаційного супроводу (АКСМ стратегія) протидії захворюванню на туберкульоз у Львівській області на 2012 – 2016 роки як невід‘ємного компоненту обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на вказаний період.

 

Вступним словом обговорення відкрив Андрій Базилевич, завідувач сектору управління охороною здоров‘я Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, голова Українського лікарського товариства у Львові.

Він наголосив на актуальності ефективної боротьби з туберкульозом, необхідності розробки і впровадження нової партнерської стратегії боротьби з цим небезпечним захворюванням, у якій були б задіяні і лікарі, і представники влади, депутатського корпусу, благодійних організацій.

 

З концепцією проекту Стратегії присутніх ознайомив головний лікар Львівського обласного центру здоровя, координатор Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» у Львівській області Юрій Островерха.

Він наголосив, що необхідність її розробки та впровадження обумовлена потребою реалізації системного підходу до подолання епідемії туберкульозу в Україні, створення сприятливих умов для реалізації комплексу соціально-економічних та медичних заходів, спрямованих, зокрема, на покращення медичної допомоги хворих на туберкульоз, його раннього виявлення та профілактики.

Компонент АКСМ є невід’ємною складовою стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Зупинимо туберкульоз» і передбачає ініціювання та впровадження необхідних змін в:

- реалізації державної політики з контролю над туберкульозом, нормативному забезпеченні діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих (адвокація),

-    знаннях, ставленні та поведінці різних груп населення для покращання виявлення, діагностики та лікування туберкульозу (комунікація),

- процес об’єднання та координації зусиль і ресурсів громадськості, забезпеченні міжсекторальної взаємодії всіх зацікавлених сторін для протидії захворюванню на туберкульоз (соціальна мобілізація).

Реалізація заходів передбачених обласною Стратегією допоможе у зміцненні політичної волі для подолання епідемії туберкульозу на Львівщині, у створенні нових механізмів для забезпечення контролю за захворюваністю, сприятиме процесу об’єднання та координації зусиль і ресурсів громадськості, надасть допомогу у боротьбі з стигмою та дискримінацією, підвищить рівень знань про туберкульоз та сучасні можливості його виявлення і лікування.

Головний фтизіатр Львівської області Володимир Новосільський навів учасникам заходу вражаючу статистику.

У світі 80% населення інфіковані мікробактерією туберкульозу; 60 млн. хворих, 5 тисяч з них помирають щодня. Україна посідає 5 місце в Європі з поширення туберкульозу. В. Новосільський навів такий приклад: у США на лікування одного туберкульозного хворого на рік витрачають 250 тисяч доларів, в Україні – 50 тисяч гривень.

В даний час і на найближчу перспективу найбільшу соціально значимо загрозу представляють дві нові форми цього захворювання: туберкульоз, спричинений збудниками, нечутливими до антибактеріальних препаратів і туберкульоз, поєднаний з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Власне від туберкульозу помирають хворі ВІЛ/СНІДом. Тому, так важливо усвідомити всім небезпеки подальшого епідемічного  поширення туберкульозу в Україні, а також мобілізувати усі ресурси громадянського суспільства для адекватного реагування і боротьбі з цим лихом.

 

Лікар-епідеміолог обласного центру з профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом Андрій Сороколіт, який виконує також обов‘язки секретаря обласної Координаційної ради з питань протидії ВІЛ/інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань розповів присутнім про особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД. Він наголосив, що в Україні офіційно проголошеними є дві епідемії: ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, які поєднані між собою, тому і заходи протидії мають бути комплексними і скоординованими. Цікавими для присутніх виявилися і дані про досвід та найближчі плани діяльності координаційних рад з протидії ВІЛ/інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань на обласному, міських і районних рівнях.

Представники благодійного фонду «Салюс», який упродовж багатьох років працює з представниками груп ризику (ВІЛ-інфікованими, споживачами ін’єкційних наркотиків) розповіли про проект «Я дихаю, а значить я живу».

Координатор проекту Олена Ковальчук розповіла про те, що за час реалізації проекту фонд залучив до обстеження на туберкульоз 440 осіб з числа звільнених увязнених, споживачів наркотиків, інших людей, що ведуть асоціальний спосіб життя. Серед них виявлено 44 хворих на туберкульоз. Всі ці люди розпочали лікування.

Учасники обговорення обласної Стратегії АКСМ – науковці, медики, представники державних структур, громадських організацій схвалили представлений Проект та рекомендували  подати його для затвердження на обласній координаційній раді з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних інфекцій, а також рекомендувати Департаменту охорони здоров‘я Львівської обласної державної адміністрації включити цей компонент в Обласну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, яка незабаром має пройти процедуру розгляду та затвердження на сесії Львівської обласної ради

 

Прес-служба  

ГУОЗ ЛОДА   

тел. 276-23-60  

locz@mail.lviv.ua

 

*Фото Ольги Мельник


19-20.04.2012р.

ПРЕС-РЕЛІЗ  

 «Кризові комунікації – порятунок життів»

Тренінг з такою назвою відбувся у Львівському обласному центрі здоров’я в рамках  реалізації Всеукраїнською спілкою «Рух за здоров’я» проекту з ефективної кризової комунікації. Проект реалізується у партнерстві з МОЗ України, Державною санітарно-епідеміологічною службою України та за підтримки GIZ Німецького Товариства міжнародного співробітництва.

У заході брали участь керівники лікувально-профілактичних закладів Львівщини, фахівці санітарно-епідеміологічної служби, львівські журналісти.

Тренінг проводив відомий український експерт з питань комунікації Дмитро Крикун.

Упродовж двох днів медики та журналісти вчилися спільно працювати в кризових ситуаціях. Особливо це стосувалось лікарів, яких знайомили з правилами створення грамотних інформаційних повідомлень, анонсів, прес-релізів; організаційними тонкощами проведення прес-конференцій.

Головна мета цього заходу – створити в Україні дієву систему комунікації між лікарем та суспільством, особливо у період спалахів інфекційних хвороб. Нещодавно в інтервю В. Коблоша, керівника департаменту юридично-правового забезпечення МОЗ України газеті «Медичний світ», коли у 2009 році Україна зіткнулась з пандемією грипу з’ясувалось, що незважаючи на велику кількість документів, розроблених МОЗ, серед них не було жодного нормативно-правового акту, який би регламентував інформаційну політику та комунікаційну стратегію у разі пандемії; міністерство відчувало певний брак рекламних роликів для ЗМІ, готових для тиражування на випадок пандемії.

Оскільки ми живемо у світі, де кризові ситуації (особливо пов’язані з медициною) можуть виникнути у будь-який момент, тренінг був актуальним та потрібним, його учасники отримали відповідні сертифікати.

Проведення аналогічних тренінгів передбачене у Донецьку, Харкові, Одесі та Дніпропетровську.

  

Олена Гончарук 

Прес-служба  

ГУОЗ ЛОДА   

тел. 276-23-60  

locz@mail.lviv.ua

 

*Фото Ольги Мельник


14 квітня 2011 року - заходи в рамках XVII міжнародної виставки 

„ГалМЕД”: Здоров’я та довголіття” 

I. Круглий стіл «Актуальні питання ефективної комунікації   

в системі охорони здоров’я”. 

Вже учетверте Львівський обласний центр здоров’я (ЛОЦЗ) як співорганізатор супутніх заходів на щорічній міжнародній виставці „ГалМЕД”: Здоров’я та довголіття” провів на своїх базі тематичний круглий стіл. На цей раз його темою були «Актуальні питання ефективної комунікації в системі охорони здоров’я”.

У засіданні круглого столу взяли участь заступник начальника Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Голдун А.Б., голова правління Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Попов В.Б, директор Львівського державного центру науки, інновацій та інформатизації Яворський М.С, директор Інституту соціального здоров’я людини Янчинський І.Б., керівник кафедри Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Логвіненко В.П., начальник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України Крук А.І., директор ТзОВ «АБК-Технології» Бачо С.С., голова ГО «Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» Максимович Л.В., член організаційного комітету  Львівського міського «Телефону Довіри - 1558 Ставропігіон» лікар-психіатр Сувало О. Б., а також лікарі, медичні психологи, освітяни, журналісти та інші учасники – представники партнерських організацій в сфері охорони здоров’я.


Вступним словом-презентацією „Комунікація в охороні здоров’я: сучасне трактування” круглий стіл відкрив, ініціатор-модератор цього заходу, головний лікар Львівського ОЦЗ Островерха Ю.А.. Він, зокрема, зазначив, що перед людством постали глобальні загрози (екологічні, техногенні, соціально-економічні). Останні катастрофічні події у Японіїї наочно продемонстрували важливість і необхідність системних мобілізаційних заходів, розвитку інформаційних та комунікативних технологій, сприяння покращенню комунікативної компетентності медичних працівників, підвищення ролі територіальних центрів здоров‘я в якості комунікативних вузлів медичної галузі.

Медичний психолог ЛОЦЗ Червенкова А.Г. розповіла про комунікативну компетентність медичних працівників. Вона зазначила, що ця тематика є однією з актуальних проблем сучасної медичної практики спілкування.

 

Ось уже 14 років  поспіль у Львові  цілодобово працює  телефон Довіри „15-85 -  Ставропігіон”.  Щорічно за цим номером у кризових ситуаціях звертаються понад 800 осіб. Про досвід та особливості роботи  цієї служби Довіри, актуальні проблеми учасникам  круглого столу розповів  лікар-психіатр Сувало О.Б

Привернув увагу присутніх виступ представника Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України капітан служби цивільного захисту Крук А.І., який ґрунтовно розповів про особливості кризової комунікації,  навів конкретний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій з населенням та представниками  засобів масової інформації, яка має на меті уникнення паніки, донесення до людей реальний стан справ та їх мобілізацію до адекватних дій з подолання наслідків тощо.

Із зацікавленням учасники круглого столу сприйняли виступ директора „АВК-Технології» Бачо С.С, який поділився досвідом розвитку  телемедичної мережі у Львівській області. Він, зокрема,  зазначив, що на сьогодні створено 18 таких пунктів, а до кінця року відкриють ще 5. Таким чином будуть охоплені  всі райони нашого регіону. Це дасть можливість проводити оперативне медичне консультування, телемедичні консиліуми, що стає особливо вважливим  з огляду на підготовку медичної галузі Львівщини до проведення «Євро-2012».

 

Цікавим досвідом багаторічної діяльності громадської організації з міжгалузевої співпраці в сфері охорони здоров‘я, зокрема його психо-соціальної складової, поділилася засновник і незмінний керівник добре знаної не лише на теренах України ГО «Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» Максимович Л.В.

 Керівник кафедри Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, заступник директора Інституту соціального здоров‘я Логвіненко В.П. розкриваючи  роль комунікації у розвитку суспільства, зокрема, зупинилася на системних підходах до вирішення проблем сучасності, на важливості реалізації сукупного потенціалу людства з метою пошуків адекватних відповідей на виклики часу.

В процесі конструктивного фахового обговорення учасники круглого столу розробили пропозиції та рекомендації щодо розвитку ефективної медичної комунікації, конкретні заходи сприяння кращій поінформованості та консолідації зусиль учасників-партнерів міжгалузевої співпраці в сфері охорони здоров’я.

 

II. Семінар-нарада головних лікарів центрів здоров‘я 

«Шляхи оптимізації діяльності центрів здоров‘я в умовах реформування медичної галузі України» 

Не менш цікавим виявився також інший захід, що відбувся того ж дня в аудиторії Львівського ОЦЗ. За ініціативою Всеукраїнської методичної ради головних лікарів центрів здоров‘я  у Львів для участі в семінарі-нараді «Шляхи оптимізації діяльності центрів здоров‘я в умовах реформування медичної галузі України» з‘їхалися головні лікарі переважної більшості обласних центрів здоров‘я країни.


Необхідність проведення такої наради обумовлена, зокрема, важливістю забезпечення виконання рішення Колегії Міністерства охорони здоров‘я від 9 грудня 2010 року «Про упорядкування діяльності обласних та міських центрів здоров‘я» та наказу МОЗ України № 10 від 17.01.2011 р. «Про затвердження плану заходів по виконанню підпункту 2.1.4. Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 р.».

В результаті обговорення, головні лікарі обласних центрів здоров‘я  наголосили на важливості:

·        підготовки та видання наказу МОЗ України «Про заходи щодо удосконалення діяльності галузі з формування здорового способу життя та гігієнічного виховання населення України»;

·        відновлення у повному обсягу функціонування Українського центру здоров‘я як головного закладу служби формування здорового способу життя та гігієнічного виховання населення;

·        призначення головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з питань координації діяльності територіальних центрів здоров‘я;

·        забезпечення центрів здоров‘я кваліфікованими кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.

 

Усвідомлюючи важливість подальшого розвитку комунікаційної спроможності медичної галузі, особливо в умовах надзвичайних ситуацій,  головні лікарі обласних центрів здоров‘я констатували, що на даний час територіальні центри здоров‘я в Україні вже, значною мірою, виконують функції комунікаційних центрів. Так, вони у переважній більшості забезпечують функціонування прес-служб, офіційних веб-сайтів, «гарячих» телефонних ліній територіальних органів управління охорони здоров‘я, видають різноманітні брошури, пам`ятки та листівки для населення, тиражують інструктивно-директивні документи МОЗ України, є ініціаторами та організаторами різноманітних промо-акцій на своїх теренах тощо. Тому, логічним видається здійснити заходи щодо посилення цієї складової у їх подальшій діяльності.


Прес-конференція у Львівському обласному центрі здоров’я 
з нагоди Всесвітнього дня здоров'я - 2011   

Вчора, 5 квітня, в аудиторії Львівського ОЦЗ відбулася прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, який цього року проходить під гаслом "Стійкість до протимікробних препаратів: якщо сьогодні не вжити заходів, завтра ми залишимось без ліків".

У роботі прес-конференції в якості експертів взяли участь: Едуард Луговськой, завідувач відділу особливо небезпечних інфекцій Львівської обласної санітарно-епідеміологічної станції, Володимир Новосільський, головний фтизіатр департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Юрій Островерха, головний лікар Львівського ОЦЗ та Ігор Янчинський, директор Львівського інституту соціального здоров’я людини.

В процесі обговорення було наголошено на наступному:

Тематичне гасло «Дня здоров’я – 2011» обрано Всесвітньою організацією охорони здоров’я не випадково. Це відносно нова проблема, яка стає все більш актуальною і потенційно небезпечною. Стійкість до протимікробних препаратів і її глобальне поширення представляє реальну загрозу, зокрема, тому, що багато ліків, які використовуються сьогодні для лікування інфекційних хвороб, стають неефективними. Тобто, мікроорганізми – збудники інфекцій, змінюються таким чином, що стають нечутливими до дії ліків, які використовуються для лікування спричинених ними інфекційних хвороб. Все частіше в популярних  і, навіть наукових джерелах зустрічаються твердження, про завершення ери антибіотикотерапії.

Розвитку стійкості до протимікробних препаратів, сприяє, зокрема, неналежне використання ліків (насамперед, антибіотиків). Так, за даними  ВООЗ, понад 50% всіх ліків призначаються, відпускаються або продаються неналежним чином, і кожен другий пацієнт приймає ліки неправильно (наприклад, приймає їх у дозах, які не рекомендовані лікуючим лікарем або припиняє призначений курс лікування раніше визначеного терміну).

Поширенню такої стійкості серед інфекційних агентів сприяють також ліки поганої якості, неправильні призначення або самолікування та неналежна профілактика.

Стійкість до протимікробних препаратів є глобальною проблемою тому, що інфекції, спричинені стійкими мікроорганізмами, не піддаються лікуванню за стандартними схемами, що призводить до збільшення тривалості перебігу захворювання, появи ускладнень та навіть смерті пацієнтів. При цьому у багатьох випадках фіксуються побічні та алергічні реакції на ліки. В цілому це суттєво ускладнює світову боротьбу з поширенням інфекцій та їх профілактику.

Характерним прикладом цієї наростаючої загрози є мультирезистентний туберкульоз (тобто, форма туберкульозу, збудники якого відрізняються стійкістю до переважної більшості сучасних протитуберкульозних ліків). Так, щорічно у світі реєструється близько 440 нових випадків власне такого захворювання. Майже 150 тисяч з них закінчуються летально. На сьогодні випадки захворювання на такі форми туберкульозу вже зареєстровано в 64 країнах світу. Не є винятком і епідеміологічна ситуація в Україні та Львівщині. 

Для виправлення ситуації, поліпшення використання  лікарських засобів, ВООЗ проводить моніторинг за глобальним використанням лікарських засобів;  фармацевтичною політикою; підтримує країни в галузі моніторингу за використанням ліків, а також розробки, проведення та оцінки національних стратегій щодо стимулювання раціонального використання лікарських засобів; розробляє і поширює програми для національних фахівців охорони здоров’я з проведення моніторингу та поліпшення використання  ліків на всіх рівнях системи охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я України у своїй директиві від 18.03.2011р. наголошує на необхідності «… висвітлювати питання зростання резистентності до антимікробних препаратів та попередження виникнення стійких штамів мікроорганізмів, небезпеки самолікування, дотримання стандартів лікування інфекційної патології, боротьби з фальсифікацією лікарських засобів».

У виступах експертів неодноразово підкреслювалося, що ситуація яка склалася потребує застосування системного аналізу, адже поява і поширення хіміорезистентності мікроорганізмів є також свідченням порушення динамічної рівноваги між людською популяцією і мікросвітом, зокрема, внаслідок критичного збільшення інформаційного і екологічного навантаження на організм людини. Енерго-інформаційне, ксенобіотичне і аутотоксичне навантаження роблять неможливими адекватні механізми захисту. Крім того, супутні захворювання,  разом  з впливом токсинів призводять до дефіциту або спотворення відповіді іммуної системи.   

В умовах виникнення нових глобальних загроз, зокрема, пов’язаних зі змінами  клімату, пожвавленими міграційними процесами, поширенням стійких до ліків збудників інфекцій тощо стає нагальним завданням пошук нових адекватних підходів. 

Так, на сучасному етапі додатково до зусиль управлінських структур з    управління здоров'ям населення, лікування і профілактики захворювань вкрай важливо акцентувати увагу спільноти на необхідності підвищення   відповідальності самої людини за  власне здоров’я.  

Відповідальність людини  за своє здоров’я – це не гасло, а світогляд людини,  який необхідно формувати. Це надзвичайно актуальне завдання, яке передбачає  варіативність  заходів і підходів відповідно до соціокультурного середовища, рівня економічного розвитку, стану і активності просвітницької діяльності,  процесів самоорганізації населення. І його потрібно вирішувати  в врахуванням  світових  традицій неперервної освіти,  наукового і  професійного  дискурсу,  на основі спільних програм і проектів державних структур та інститутів громадянського суспільства.    

Саме в цьому напрямку розпочав свою діяльність Інститут соціального здоров’я людини в парнерстві з Міжнародним центром впровадження програм ЮНЕСКО та Львівським обласним центром здоров’я. 

Довідкова інформація:

Всесвітній день здоров`я відзначається щорічно з 1950 року в ознаменування створення ВООЗ та присвячується певним глобальним проблемам. У цьому році Всесвітній день здоров`я присвячений питанням зростання резистентності до антимікробних препаратів та попередження виникнення стійких штамів мікроорганізмів. ВООЗ закликає в усіх країнах ввести в дію комплекс політичних заходів по боротьбі із зростанням стійкості мікроорганізмів до антимікробної терапії.  

Антибіотикорезистентність основних збудників інфекційних захворювань є однією з найбільших проблем сучасної медицини. Швидкість, з якою формується і розповсюджується стійкість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (АБП), вражає. Препарати, які ще декілька років тому були ефективними, сьогодні втрачають свої позиції і їх використання вимушено обмежується. Згідно даних ВООЗ, швидке підвищення стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів загрожує підірвати основи охорони здоров'я, зроблені медичною наукою протягом останніх 50 років 

Виходів із ситуації, що склалася, на даний момент є два: інтенсифікувати розробку і впровадження нових АБП або знаходити методи контролю розповсюдження резистентності мікроорганізмів до препаратів, що вже існують і використовуються. 

Мультирезистентний туберкульоз – це форма туберкульозу, коли пацієнт виділяє мікобактерії туберкульозу, резистентні як мінімум до ізоніазиду та рифампіцину, а часто і до більшої кількості протитуберкульозних препаратів І та ІІ ряду, що підтверджено лабораторним методом у тесті медикаментозної чутливості. 

Інститут соціального здоров’я людини (м. Львів) у своїй діяльності концептуально базується на інноваційній цілісній міждисциплінарній системі знань про соціальне здоров’я та можливість оптимізації його показників і складових через застосування універсальних законів світопобудови.©2009-2013 — Департамент ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ [locz@mail.lviv.ua] 
при використанні матеріалів посилання обов'язкове